Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#26 2004-11-24 20:15:34

dorotka
Użytkownik

Re: Poszukiwana fanka z du?? ilo?ci? czasu :)

Nie pami?tam czy ju? o to pyta?am, ale w jakim programie mam to przepisywa?? Jeszcze nie dosz?y co prawda, ale wol? wiedzie? zawczasu wink


Normalnie zacz??am wirtualny ekshibicjonizm big_smile
Mam bloga tongue Kto nie wierzy, niech sprawdzi big_smile

Offline

 

#27 2004-11-25 08:35:42

Loana
Użytkownik

Re: Poszukiwana fanka z du?? ilo?ci? czasu :)

Proponuj? Worda. Ja mam w pracy Windows 98, wi?c zapiszcie prosz? w starszym formacie. A najlepiej nie u?ywajcie jaki? specjalnych funkcji, interesuje mnie czysty tekst. Ja go potem sformatuje, dodam numery stron i ewentualnie zmieni? czcionk? dla tytu?ów rozdzia?ów. Tak wi?c prosz? o przepisanie tego co macie, z podzia?em na rozdzia?y, ale bez specjalnego formatowania.
Pozdrawiam!


Jakie? pytanko do mnie? loana@go2.pl
http://joanna-loana.deviantart.com/

Offline

 

#28 2004-11-25 18:07:13

moniczek
Użytkownik

Re: Poszukiwana fanka z du?? ilo?ci? czasu :)

Dosta?am tekst. Ale tak dziwnie. 4 strony z poprzedniego rozdzia?u (tzn ko?cówka) i potem rozdzia? 28. Czy to nie pomy?ka?? Mam przepisa? te? te 4 strony "bezrozdzia?owe"? Czy zacz?? od rozdz. 28?
:?:

Offline

 

#29 2004-11-25 19:56:33

ula
Użytkownik

Re: Poszukiwana fanka z du?? ilo?ci? czasu :)

Loana - jest dobrze. smile dosta?am swój kawa?ek smile Bia?ystok melduje si? na starcie smile
Od tej chwili termn "wolna chwilka" nabiera dla mnie nowego znaczenia wink

Offline

 

#30 2004-11-26 08:40:20

Loana
Użytkownik

Re: Poszukiwana fanka z du?? ilo?ci? czasu :)

Monika, taka w?a?nie jestem zdolna...wzi??am ca?e ksero do r?ki i podzieli?am na 4, nawet nie patrz?c, czy ko?czy si? rozdzia? tongue. Dlatego masz prosz? zacz?c przespisywanie od tych 4 bezrozdzia?owych (s? z rozdzia?u 27 tongue) stron. A potem reszta.
Mam nadziej?, ?e to jako? wyjdzie. Nied?ugo bior? si? za kserowanie pierwszej cz??ci - Pemberley smile.
Pozdrawiam!


Jakie? pytanko do mnie? loana@go2.pl
http://joanna-loana.deviantart.com/

Offline

 

#31 2004-11-26 10:46:41

ula
Użytkownik

Re: Poszukiwana fanka z du?? ilo?ci? czasu :)

wiecie co, normalnie musz? to napisa?... Loana, niewiele przepisa?am wczoraj w nocy, ale za to wi?cej przeczyta?am lol to rzeczywi?cie niez?a rozrywka.... Jane adoptuje nie?lubne dziecko Bingleya .... Lizzy z Darcym maj? gospodarstwo mleczarskie.... normalnie tr?ca PRL-em,
nie wiem, co jest dalej, bo te kilka kartek da?o mi ju? wystarczaj?cy powód do smiechu smile ale nie mam dobrego zdania o autorce tej ksi??ki. Niech qrcze napisze swoj? w?asn? histori?, mo?e lepiej jej wyjdzie ni? kontynuacja cudzych mysli....

Offline

 

#32 2004-11-27 23:42:40

ula
Użytkownik

Re: Poszukiwana fanka z du?? ilo?ci? czasu :)

Loana, mój fragment powinna? ju? mie? u siebie. Daj zna? jakby nie dosz?o.

Offline

 

#33 2004-11-28 14:56:31

dorotka
Użytkownik

Re: Poszukiwana fanka z du?? ilo?ci? czasu :)

Hej, u mnie te? s? jakie? g?upoty, ale jeszcze nie przeczyta?am do ko?ca. ?wietna rozrywka, trzeba przyzna?.
Loana, przepisa?am dopiero dwa rozdzia?y, mam przes?a? ca?o??, czy sukcesywnie po kilka? Mi jest oboj?tnie


Normalnie zacz??am wirtualny ekshibicjonizm big_smile
Mam bloga tongue Kto nie wierzy, niech sprawdzi big_smile

Offline

 

#34 2004-11-28 15:35:17

moniczek
Użytkownik

Re: Poszukiwana fanka z du?? ilo?ci? czasu :)

Ja dosta?am!! Przepisa?am dopiero 4 strony... :oops: Nie mia?am czasu w weekend. Obiecuj?, ?e si? poprawi?!
smile

Offline

 

#35 2004-11-28 15:54:59

moniczek
Użytkownik

Re: Poszukiwana fanka z du?? ilo?ci? czasu :)

Ojojoj! Ale wstyd - wszystkie ju? tyle przepisa?y?cie a ja dopiero 4 striny! :oops: No to naprawd? bior? si? do pracy...

Offline

 

#36 2004-11-28 19:45:34

moniczek
Użytkownik

Re: Poszukiwana fanka z du?? ilo?ci? czasu :)

Ju? mam przepisane 22 strony!!! Nie?le mi idzie co? Przy takim t?pie mo?e jutro sko?cz?! :!: 8)

Offline

 

#37 2004-11-28 21:34:47

moniczek
Użytkownik

Re: Poszukiwana fanka z du?? ilo?ci? czasu :)

A nie mówi?am (a raczej "pisa?am")! Ju? sko?czy?am i wys?a?am. Loana, moj? cz??? masz ju? w skrzynce...
Pozdrawiam big_smile

Offline

 

#38 2004-11-29 10:16:00

ula
Użytkownik

Re: Poszukiwana fanka z du?? ilo?ci? czasu :)

No jeste? niez?a moniczek smile brawo!!
Ale nie wiem jak Tobie, ale mnie ta powie?? czy nie wiem nawet jakby to nazwa?, strasznie si? nie podoba?a.
Najpierw te wszystkie nonsensy mnie ?mieszy?y, ale w miar? przepisywana kolejnych linijek, zacz??y mnie coraz bardziej dra?ni?, a j?zyk jakim nie wiem, czy pos?ugiwa?a si? autorka czy t?umacz tej ksi??ki stawa? si? zupe?nym be?kotem. Przepisa?am zdanie i nie wiedzia?am o co w nim chodzi, chocia? ca?kiem nie?le w?adam j?zykiem polskim.... a? w momencie kiedy sko?czy?am ostatni? linijk?, poczu?am prawdziw? ulg? i nawet nie chc? wiedzie? co by?o dalej.....

Offline

 

#39 2004-11-29 10:25:41

moniczek
Użytkownik

Re: Poszukiwana fanka z du?? ilo?ci? czasu :)

No có?... Ja mia?am podobne odczucia - zw?aszcza, je?li chodzi o sens i spójno?? niektórych zda?... Ale chyba trafi?am na lepszy fragment ksi??ki, bo w moim Darcy pogodzi? si? z El?biet? i znów si? kochaj? no i moja wyobra?nia zacz??a dzia?a?: wyobrazi?an sobie Colina jak przeprasza Lizzy i wyznaje jej mi?o??... hmmm... ten jego wzrok! No i ogólne, faktycznie nienajlepsze, wra?enie zatar?o si?, ulecia?o... hmmm... ten jego wzrok... wink

Offline

 

#40 2004-11-29 11:27:51

ula
Użytkownik

Re: Poszukiwana fanka z du?? ilo?ci? czasu :)

No tak.... wszystko jasne..... w moim kawa?ku prawie wcale go nie by?o.... :cry: teraz wiem sk?d ta moja irytacja roll wink ale i tak nie przewiduj? ?e kiedykolwiek zainteresuj? si? pozosta?? twórczo?ci? tej pani...
Wczoraj za to z tego ?alu zrobi?am sobie popo?udnie z P&P .... echhh masz racj?... to spojrzenie.... wink

Offline

 

#41 2004-11-29 12:04:37

Loana
Użytkownik

Re: Poszukiwana fanka z du?? ilo?ci? czasu :)

Brrrr, ju? si? boj?. Nie my?la?am, ?e b?dzie A? taka z?a. Niech która? napisze, ?e jednak co? jest w tej powie?ci. Kiedy czytam Wasze opinie, to po prostu mam wielk? ch?? poprosi? kogo?, ?eby przerobi? t? powie?? na co? bardziej ciekawego. I ja tego chyba nie przeczytam, chyba ?e kto? mnie namówi....a przecie? wypada?oby napisa? recenzj? jeszcze.
Dziekuj? Monika, mail przyszed?. Poczekam na reszt? i zajm? si? sk?adem. Aha, uprzedzam od razu, ?e w czwartek wyje?d?am i na necie b?d? dopiero 6 grudnia. Jad? na wyczekany urlop (2-dniowy,ale zawsze co?) w góry. B?d? si? byczy?a i uczy?a robi? na szyde?ku - ta czynno?? zawsze kojarzy?a mi si? z czasami Jane Austen, wi?c b?d? w dobrym nastroju smile.


Jakie? pytanko do mnie? loana@go2.pl
http://joanna-loana.deviantart.com/

Offline

 

#42 2004-11-29 12:38:19

ula
Użytkownik

Re: Poszukiwana fanka z du?? ilo?ci? czasu :)

a mój nie doszed???

Offline

 

#43 2004-12-01 19:55:27

dorotka
Użytkownik

Re: Poszukiwana fanka z du?? ilo?ci? czasu :)

Na pocz?tku bardzo przepraszam, ?e tak nawalam, ale nie mam teraz w ogóle czasu na przepisywanie. Skonczy?am na 6 rozdziale i nie mam si? kiedy za to zabra?. Ale postaram si? wkrótce sko?czy? smile
Przeczyta?am swój fragment i naprawd?...
Czytaj?c to, zastanawia?am si? czy ?mia? si? czy p?aka? nad tymi bzdurami. Ale ta pierwsza opcja jest o wiele przjemniejsza. Ja nie wiem, czy ta autorka chcia?a roz?mieszy? czytelników, czy ona naprawd? mia?a takie wyobra?enie co do dalszych losów bohaterów "P&P"? Rozk?ada mnie to nie?lubne dziecko Bingleya big_smile
O i jeszcze jedno: najbardziej ?mia?am si?, gdy w tej ksi??ce Darcy zwraca si? do ?ony "El?uniu", normalnie wymi?kam jak to czytam!
Ale ca?y czas si? zastanawiam co z Georgian?? Gdzie ona si? podzia?a? Mam nadziej?, ?e jej ta nawiedzona pisarka nie u?mierci?a?!


Normalnie zacz??am wirtualny ekshibicjonizm big_smile
Mam bloga tongue Kto nie wierzy, niech sprawdzi big_smile

Offline

 

#44 2004-12-02 13:32:13

ula
Użytkownik

Re: Poszukiwana fanka z du?? ilo?ci? czasu :)

No Dorotka, wcale bym nie byla taka pewna czy jej nie u?mierci?a.... w ko?cu tyle osób umar?o - ??cznie z biedn? Mary Bennet lol

Offline

 

#45 2004-12-03 13:09:43

KatA
Użytkownik

Re: Poszukiwana fanka z du?? ilo?ci? czasu :)

Gorgiana wystepuje w "Pemberley" i wcale nie jest sympatyczn postacia. I nie tylko dlatego ze blizsza jej panna Bingley niz Eliza. Potem znika. Moze tak sie zawstydzila swoim postepowaniem ze zjadlo ja sumienie.

Offline

 

#46 2004-12-04 16:22:53

dorotka
Użytkownik

Re: Poszukiwana fanka z du?? ilo?ci? czasu :)

No tego to si? nie spodziewa?am! Chocia? powinnam, sugeruj?c si? stylem pisania tej ca?ej Emmy Tennant. A by?am przekonana, ?e Georgiana b?dzie si? przyja?ni? z El?biet?. Ale i tak rozbroi?o mnie odkrycie prawdziwego pochodzenia pani Bennet... tylko ciekawe, co na to lady Katarzyna? Mój fragment sko?czy? si? w tak "ekscytuj?cym" miejscu! big_smile


Normalnie zacz??am wirtualny ekshibicjonizm big_smile
Mam bloga tongue Kto nie wierzy, niech sprawdzi big_smile

Offline

 

#47 2004-12-06 10:47:02

Loana
Użytkownik

Re: Poszukiwana fanka z du?? ilo?ci? czasu :)

Wróci?am z urlopu...i nie wiem, co ja robi? w tej pracy...by?o tak fajnie!!! A teraz praca, praca, nauka i egzaminy (jutro najgorszy...).
Ale mówi si? trudno...wracamy do tematu. Dorotka, dzi?kuj? za tekst. Ula, od Ciebie jeszcze nic nie dosta?am.
Jak tylko b?d? mia?a wszystko w r?ku i b?dzie po 20stym, zabieram si? za sk?ad. Z komentarzy wnioskuj?, ?e ta ksi??ka to pora?ka literacka tongue. Mo?emy reklamowa? jako parodie P&P???
Pozdrawiam i ?ycz? du?o prezentów od Miko?aja!!!


Jakie? pytanko do mnie? loana@go2.pl
http://joanna-loana.deviantart.com/

Offline

 

#48 2004-12-06 18:45:33

dorotka
Użytkownik

Re: Poszukiwana fanka z du?? ilo?ci? czasu :)

Weso?ych Miko?ajek!!! Jak tam prezenty? Ja z moich jestem zadowolona, jak zwykle pe?no s?odyczy - jako? Miko?aj nie traktuje powa?nie moich szczerych ch?ci odchudzania si? wink Chyba jeszcze poprawi? sobie swi?teczny nastrój dawk? "P&P" big_smile
Ju? nie mog? si? doczeka? tej ksi??ki smile Chyba naprawd? najlepiej b?dzie reklamowa? j? parodi? "P&P", co zreszt? b?dzie szczer? prawd?.


Normalnie zacz??am wirtualny ekshibicjonizm big_smile
Mam bloga tongue Kto nie wierzy, niech sprawdzi big_smile

Offline

 

#49 2004-12-07 12:23:54

ula
Użytkownik

Re: Poszukiwana fanka z du?? ilo?ci? czasu :)

Loana wczoraj wieczorem wys?a?am Ci mój plik raz jeszcze, daj zna?, czy tym razem dosz?o. Co do publikacji tej ksi??ki na stronach to rozwa? to jeszcze, bo KAZIK mnie u?wiadomi?, ?e t? pozycj? jak zapewne i inne powie?ci wydane w tym okresie chroni? prawa autorskie.

Offline

 

#50 2004-12-08 11:39:08

Loana
Użytkownik

Re: Poszukiwana fanka z du?? ilo?ci? czasu :)

Hej Ula! Doszed? ju? Twój mail smile.
Co do wystawiania - wystawiam ju? film, to te? ?amanie praw autorskich. A wydawnictwo, które ma prawa do ksi??ek, ju? nie istnieje. Zreszt?, ja tego chyba A? tak publicznie nie b?d? wystawia?, raczej tylko dla zainteresowanych. Zreszt? zobaczy si?, na razie zbli?a si? sesja, wi?c nie mam kiedy ruszy? co? normalnego (co nie jest nauk? albo prac?).
Pozdrawiam!


Jakie? pytanko do mnie? loana@go2.pl
http://joanna-loana.deviantart.com/

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB