Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2005-10-12 09:56:15

Kazik
(Admin)

Lu?ne forum - tak czy nie

Je?li chcecie (lub nie chcecie), aby na forum powsta? dzia? dla lu?nych rozmów, ca?kowicie niezwi?zanych z nasz? kochan? Jane, g?osujcie w za??czonej ankiecie. Na odpowiedzi czekam przez tydzie?.

19-10-2005: 6 g?osów "za" to za ma?o. Przed?u?am ankiet? jeszczy o 2 tygodnie. O ile g?osów nie b?dzie znacz?co wi?cej - lu?nego forum nie b?dzie.


"Barbarzy?cami nazywamy tych, których zwyczaje ró?ni? si? od naszych" (Benjamin Franklin)

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB