Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2005-09-16 10:17:37

Aga85
Użytkownik

"Tysi?c akrów" z Colinem 21.09. w TVN7

No, fanki Colina, ju? 21.09 ( ?roda ) w TVN7 mo?emy obejrzec film "Tysi?c akrów" big_smile . Nigdy go nie ogl?da?am i nie wiem kogo gra tam Colin, ale chocia?by dla samego faktu, ?e jest w obsadzie, warto obejrzec ten film. W?a?nie mam przed sob? program telewizyjny i pisze tu co?, ?e film jest na motywach "Króla Leara" Williama Szekspira. A tak w ogle, to czy która? z Was ju? go wcze?niej ogl?da?a?

Offline

 

#2 2005-09-16 11:06:32

fringilla
Użytkownik

Re: "Tysi?c akrów" z Colinem 21.09. w TVN7

Ja ogl?da?am, jest raczej kiepski. Rozgrywa si? wspólcze?cnie na ameryka?skiej prowincji, je?li dobrze sobie przypominam Colin gra tam raczej antypatyczn? posta?. No ale obejrze? warto, ?eby wyrobi? sobie w?asny pogl?d.


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#3 2005-09-16 11:43:38

Aga85
Użytkownik

Re: "Tysi?c akrów" z Colinem 21.09. w TVN7

A ogl?da?a? "Zwi?zki rodzinne"? Ja jeszcze nie, ale teraz w niedziel? 18.09. o godz. 15.30 film ten poleci w TV Puls wink

Offline

 

#4 2005-09-16 21:33:46

fringilla
Użytkownik

Re: "Tysi?c akrów" z Colinem 21.09. w TVN7

Taa, Zwi?zki rodzinne juz dobrych par? razy - za ka?dym razem mi sie podoba.


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#5 2005-09-16 21:38:10

AineNiRigani
Użytkownik

Re: "Tysi?c akrów" z Colinem 21.09. w TVN7

Ech!!! Dowiedzia?am si? dzisiaj u psiapsió?ki (dok?adnie podczas sp?ukiwania farby z pasemek big_smile) i lecia?am jak na skrzyd?ach my?l?c, ?e strzel? newsa. A tutaj mnie ubieg?a? :evil: . ?ycie jest okrutne!!! :evil: :evil: :evil:
big_smilebig_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#6 2005-09-16 21:44:45

dorotka
Użytkownik

Re: "Tysi?c akrów" z Colinem 21.09. w TVN7

Mam nadziej?, ?e wygospodaruj? troch? czasu, ?eby ten film obejrze? - szko?a da?a mi ostatnio niez?ego kopa w ty?ek, daj?c mi jednoznacznie do zrozumienia, ?e wakacje nale?? do wspomnie? i czas si? wzi?? do roboty. Wi?c si? wzi??am, ale z takim skutkiem, ?e nie zagl?da?am jaki? czas na forum. Ale sie rozpisali?cie big_smile
Nie wiem czy gdzie? to by?o poruszone, ale dorwa?am kr???c? w necie wersj? najnowszej P&P. Zacz??am dopiero ?ci?ga?, ale jak kopia b?dzie naprawd? dobra, to dam wam zna? wink
W Teletygodniu jest krótki artyku? o Colinie - bardzo mi?y, tylko szkoda, ?e tak niewiele...


Normalnie zacz??am wirtualny ekshibicjonizm big_smile
Mam bloga tongue Kto nie wierzy, niech sprawdzi big_smile

Offline

 

#7 2005-09-16 22:12:48

Aga85
Użytkownik

Re: "Tysi?c akrów" z Colinem 21.09. w TVN7

Och, Dorotko znam ten ból. Dopiero pó? roku temu wylaz?am z budy, mam tu oczywi?cie na my?li szko?? ?reni? wink i ledwo zakosztowa?am wolno?ci, a tu od pa?dziernika studia. I znowu b?dzie nauka :cry: Jednak nie to jest najgorsze. Nie b?d? mia?a w mieszkaniu studenckim netu i pozostan? mi tylko kafejki internetowe, a to przecie? nie to samo co sta?y net, tak jak teraz mam w domu sad Od kilku dni tak fajnie si? tu zadomowi?am na tym forum i wiem, ze b?dzie mi brakowa?o cz?stego z nim kontaktu, mówie tu o Was dziewczyny smile No, ale si?a wy?sza! A póki co, mam jeszcze pe?ne dwa tygodnie, wi?c dobre i to big_smile
A wracaj?c do tematu, to mam nadziej?, ze uda Ci si? ?ci?gn?c "P&P" i ?e odbiór b?dzie niez?y. Czekamy zatem na wie?ci od Ciebie. Mówi? w liczbie mnogiej, bo wszystkie dziewczyny te? na pewno z niecierpliwo?ci? oczekuj? informacji.
Pozdrawiam big_smile big_smile big_smile

Offline

 

#8 2005-09-16 22:26:29

AineNiRigani
Użytkownik

Re: "Tysi?c akrów" z Colinem 21.09. w TVN7

To mo?e ja nie powinnam si? przyznawa?, ?e stoj? "po tej srugiej stronie". I ?e dzisiaj znowu kartkóweczk? strzeli?am? :oops:


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#9 2005-09-16 22:38:00

fringilla
Użytkownik

Re: "Tysi?c akrów" z Colinem 21.09. w TVN7

Internet ponad podzia?ami! lol


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#10 2005-09-16 22:45:32

Aga85
Użytkownik

Re: "Tysi?c akrów" z Colinem 21.09. w TVN7

Uczysz historii, tak? Po ostatnim po?cie zerkn??am na Twój profil. A co tam, nie kr?puj si? big_smile moi rodzice te? s? nauczycielami. Mama co prawda juz na emeryturze - odesz?a po 30 latach pracy na wcze?niejsz?, a tata... nadal uczy fizyki w szkole ?redniej. No a ja wyobra? sobie mia?am i?c na filologi? polsk? albo angielsk?, ale w?asnie fakt, ?e by?abym po tym nauczycielk?, odstraszy? mnie. Nie chodzi o to, ze mam co? do nauczycieli, praca jak ka?da inna, ale zarobki niestety nie najlepsze :cry: Wiem to z do?wiadczenia, w ko?cu mam rodziców belfrów wink A poza tym wol? ju? siedziec przed kompem, liczyc cos, grzebac w papierkach itp. Wybra?am finanse i bankowo?c. Mo?e nie odpadn? po pierwszym roku wink Dziewczyny, trzymajcie za mnie kciuki!!! A propos historii, moja mama zacz??a wiele lat temu studiowac histori?, ale po pierwszym semestrze zrezygnowa?a. Dosz?a do wniosku, ?e to nie dla niej - za ci??kie. Ja tam zwsze ry?am hist? na pami?c. Z polskiego nie musia?am, ale z historii robi?am obszerne notatki i ry?am ile si?. Teraz ju? nic nie pami?tam, ale nie szkodzi, na finansach nie b?dzie mi to potrzebne wink
Pozdrawiam wink wink wink wink wink

Offline

 

#11 2005-09-16 22:57:00

AineNiRigani
Użytkownik

Re: "Tysi?c akrów" z Colinem 21.09. w TVN7

Ja te? jestem dzieci? nauczycielskie. Ale i tak nie mia?am szans na to aby sko?czy? wymarzony kierunek (Bozia rozumu i zdolno?ci posk?pi?a). A los wybra?, ?e je?li ju? zmiana planów, to b?dzie to historia (wypad? orze? big_smile)
Có?, kasa - rzecz wa?na, ale w tym zawodzie problemem nie s? zarobki, ale sam fakt znalezienia pracy. Osobi?cie korzystam ze stanu panie?skiego i po?ow? pensji wydaj? na ksi??ki i DVD big_smile
Co do historii, je?li si? posiada odrobin? my?lenia humanistycznego - przedmiot jest banalny. I tak ?ci?le powi?zany z j?zykiem polskim, ?e dobra znajomo?? zagadnie? z polskiego nie jeden raz uratowa?a mnie na studiach, a znajomo?? historii pomog?a na maturze z polskiego:D
Tak naprawd? w historii jest ma?o pami?ciówek. jedynie Daty, miejsca, nazwiska. Tego staram si? uczy? dzieciaki na lekcji. Samodzielnego myslenia.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#12 2005-09-17 10:55:08

Aga85
Użytkownik

Re: "Tysi?c akrów" z Colinem 21.09. w TVN7

Och, a ja tu w?a?nie mia?am dylemat, bo zawsze z i polskiego i z matmy by?am dobra. Nie chwal?c si?, napisa?am przepi?kn? prace maturaln? - tak mi powiedzia?a potem polonistka big_smile big_smile big_smile No ale i tak w ko?cu porzuci?am polski i posz?am w kierunku matematycznym. Zobaczymy, co z tego b?dzie lol
Ach, z tego wszystkiego zapomnia?am odpowiedziec na Twój wczorajszy post o "psiapsió?ce" i "Zwi?zkach rodzinnych" z Colinem. Nie przejmuj si? wink , od pa?dziernika ja b?d? biegac po ?ódzkich bibliotekach, a Ty z pewno?ci? dostarczysz sporo newsów na to forum. Czego i Tobie i pozosta?ym dziewczynom szczerze ?ycz?. W ko?cu nadal, choc juz rzadziej b?d? tu zagl?dac i w??czac si? do dyskusji. Tak ?atwo si? mnie nie pozb?dziecie big_smile big_smile big_smile big_smile big_smile Teraz, ju? za nic w ?yciu nie opu?ci?abym Was, nareszcie mam z kim pogadac o mioch, a w?asciwie o naszych wspólnych zainteresowanich wink
No to o czym teraz gadamy? big_smile Proponuje kto? jaki? ciekawy temat? 8)

Offline

 

#13 2005-09-17 14:42:28

AineNiRigani
Użytkownik

Re: "Tysi?c akrów" z Colinem 21.09. w TVN7

Ech... Ja od pa?dziernika te? zaczynam szko?? (jak ju? pisa?am, zacz??am si? przekwalifikowywa?) i dodatkowo kontynuuj? kurs w?oskiego. Jak ja si? wyrobi? - nie wiem. Ale te? nie mam zamiaru odpu?ci? sobie. Pr?dzej nie do?pi?, ni? zrezygnuj? big_smilebig_smilebig_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#14 2005-09-17 16:18:38

Aga85
Użytkownik

Re: "Tysi?c akrów" z Colinem 21.09. w TVN7

No, dok?adnie. Teraz takie czasy. Trzeba isc do przodu i nie warto rezygnowac. Moja mama nawet po 40-stce te? musia?a robic jakie? kursy, bo w przeciwnym razie zwolniliby j? z pracy :?
O kurcz?! Uczysz si? w?oskiego?! Jak fajnie wink Ja sobie tak my?l?, ze mo?e zapisze si? w ?odzi na hiszpa?ski... Zobaczymy... wink

Offline

 

#15 2005-09-17 16:54:39

AineNiRigani
Użytkownik

Re: "Tysi?c akrów" z Colinem 21.09. w TVN7

big_smilebig_smilebig_smile Troszk? na odwrót mi si? u?o?y?o. Najpierw wyjazd do W?och, potem nauka j?zyka big_smilebig_smile
Ale musz? powiedzie?, ?e jezyk jest bardzo ?adny. I w sumie niezbyt trudny.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#16 2005-09-17 17:25:10

Aga85
Użytkownik

Re: "Tysi?c akrów" z Colinem 21.09. w TVN7

Tak, to prawda. W?oski jest bardzo ?adnym j?zykiem, ale czy niezbyt trudnym, to nie wiem.
Ja w dwóch ostatnich klasach liceum wzi??am si? porz?dnie za angielski. I teraz jak s?ysz? Colina i ten jego cudny akcent, to dos?ownie kolana si? pode mn? uginaj? big_smile big_smile big_smile big_smile big_smile

Offline

 

#17 2005-09-17 17:36:37

AineNiRigani
Użytkownik

Re: "Tysi?c akrów" z Colinem 21.09. w TVN7

Có?, chodzi?am do klasy z profilem angielskim, wi?c angielski umia?am nie?le. Ale przez ostatnie 8 lat w?a?ciwie straci?am JAKIKOLWIEK kontakt z j?zykiem. I teraz mam problemy. Wszystkiego musze si? uczy? od nowa. A ju? nie mam 8 godzin angielskiego tygodniowo, wi?c idzie powoli :x
Pami?tam ?e nasza lektorka zawsze powtarza?a, ?e najbardziej podoba jej si? angielski BBC. Bo jest czysty, poprawny i literacki. Bardzo dobry do nauki j?zyka. Wówczas, jako m?oda nastolatka, nie zgadza?am si? z ni?. Bardziej mi le?a? np. ameryka?ski. Bo mi?kki, ??twy w wymowie itp. Teraz wkurza mnie ta niechlujno??, be?kot i mam?anina. W pe?ni zgadzam si?, ?e angielski angielski jest naj?adniejszy. Chocia? australijski i irlandzki te? mi le?? big_smile
Co do w?oskiego, to naj?adniejszy jest z centrum W?och. Na obrze?ach s? straszne nalecia?o?ci i strasznie szumi?. W brzmieniu przypomina portugalski big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#18 2005-09-17 18:25:48

Aga85
Użytkownik

Re: "Tysi?c akrów" z Colinem 21.09. w TVN7

No, ja jeszcze kilka lat temu tez wola?am ameryka?ski, ale teraz widz? swój b??d. Brytyjczycy mówi? takim pi?knym, czystym angielskim, och... a ten akcent wink Jaki? czas temu z nudów w??czy?am telewizor i akurat lecia? jakis autralijski serial dla m?odzie?y "Wyspy piratów", czy jako? tak. I wiesz... masz racj?, angielski w Australii tez jest bardzo ?adny. Australijczycy maj? taki fajny, zupe?nie inny od Brytyjczyków akcent. Podoba mi si? big_smile
Hmm, szkoda, ?e zerwa?a? kontakt z angielskim :cry: Ponowna nauka j?zyka jest bardzo trudna. Prawie wszystko zd??y wyleciec ju? z g?owy :? Ja na przyk?ad w podstawówce uczy?am si? niemieckiego, w szkole ?redniej mia?am angielski i rosyjski. A teraz jestem z niemieckiego dos?ownie zielona. Nic nie pami?tam. No, ale z ludzk? pami?ci? tak to ju? jest, niestety :cry:
Hmm, no ale zesz?y?my z tematu. Gadamy sobie i gadamy o ró?nych rzeczach tylko nie o tym czego dotyczy to forum.
Sorry Dziewczyny! Mam nadziej?, ?e nam wybaczycie t? pogadank? "sam na sam", ale to tak samo jako? zesz?o w innym kierunku :oops:

Offline

 

#19 2005-09-17 18:40:25

AineNiRigani
Użytkownik

Re: "Tysi?c akrów" z Colinem 21.09. w TVN7

na koniec dodam tylko tyle, ?e angielski uliczny jest ju? mniej ciekawy (?e o dykcji nie wspomn? big_smile)
Ale ten akcent pozostaje bez zmian big_smile big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#20 2005-09-19 21:35:17

dorotka
Użytkownik

Re: "Tysi?c akrów" z Colinem 21.09. w TVN7

Ja mam zamiar zdawa? matur? z historii, w dodatku rozszerzon?, bo wybieram si? na cudowny kierunek: stosunki mi?dzynarodowe wink W moim przypadku to mo?e do?? wcze?nie na takie deklaracje, ale ja lubi? sobie ustala? wcze?niej.
Aine, rób kartkówki, masz racj?, nic tak nie motywuje uczniów do roboty jak strach przed odpowiedzi? big_smile Znam to z w?asnego przyk?adu.
Ja bym nie mog?a by? nauczycielk?, bo chyba pozabija?abym te biedne dzieci po paru dniach wink
?ycz? wszystkim ucz?cym si?, studiuj?cym i dokszta?caj?cym mi?ego siedzenia nad ksi??kami wink Oby wam wiedza wchodzi?a lekko i bezbole?nie...


Normalnie zacz??am wirtualny ekshibicjonizm big_smile
Mam bloga tongue Kto nie wierzy, niech sprawdzi big_smile

Offline

 

#21 2005-09-19 21:49:18

AineNiRigani
Użytkownik

Re: "Tysi?c akrów" z Colinem 21.09. w TVN7

Dorotko, w razie czego, w miar? moich skormnych mo?liwo?ci - s?u?? pomoc? big_smile
Chocia? zastanawia mnie czy jest to w jakikolwiek sposób powi?zane z profilem Twojego liceum? Od biedy mo?na poszuka? big_smile
Swoj? drog? wcze?niej usalony cel zwi?ksza szanse na dotarcie do niego. Mo?e te? dac czas, na zmian? decyzji. Naprawd? dobrze kombinujesz big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#22 2005-09-19 22:19:32

dorotka
Użytkownik

Re: "Tysi?c akrów" z Colinem 21.09. w TVN7

Dzi?kuj?, pewnie skorzystam, bo mój historyk awansowa? na wicedyrektora i nie mo?e nas ju? uczy?. Dlatego dali nam profesora, któremu wszystko si? myli: daty, kolejno?? chronologiczna... Ostatnio wygra? monologiem w stylu Hamleta: "Batory oddzieli? od królewszczyzny... ale w sumie nie oddzieli?... chocia? w?a?ciwie to oddzieli?... czekajcie, sprawdz? potem." I nikt do tej pory nie wie, co ta enigmatyczna informacja mia?a znaczy?...
Jestem w klasie dziennikarskiej z poszerzon? histori?, wi?c profil jak najbardziej odpowiedni big_smile
A ci?gnie mnie jeszcze na kulturoznawstwo, znalaz?am nawet ciekawe po??czenie: kulturoznawstwo mi?dzynarodowe. Z tym, ?e na UJ, czyli dostanie si? graniczy z cudem big_smile Ale ja wierz? w cuda, bo z mojej szko?y du?o osób trafia na ten uniwersytet wink


Normalnie zacz??am wirtualny ekshibicjonizm big_smile
Mam bloga tongue Kto nie wierzy, niech sprawdzi big_smile

Offline

 

#23 2005-09-19 23:14:37

Aga85
Użytkownik

Re: "Tysi?c akrów" z Colinem 21.09. w TVN7

No niez?y ten monolog wink Podoba mi si? big_smile . Ale ten Twój historyk cos przynajmniej sam próbuje mówic, a ?e mu nie zawsze wychodzi, to ju? swoj? drog?... wink Ja na przyk?ad mia?am w liceum nauczycielk? geografii, która nic nie robi?a tylko siedzia?a przy biurku i czyta?a nam wszystko z podr?cznika. Od siebie praktycznie nigdy nic nie doda?a. Katastrofa! Chyba dlatego po dzis dzie? mam uraz do tego przedmiotu, no i oczywi?cie prawie nic nie umiem big_smile big_smile big_smile

Offline

 

#24 2005-09-21 15:53:46

dorotka
Użytkownik

Re: "Tysi?c akrów" z Colinem 21.09. w TVN7

Hehe, ja mia?am jeszcze ciekawiej w podstawówce.
Matematyk?, biologi?, fizyk? mieli?my z nauczycielk? uprawnion? do nauczania pierwszych trzech klas podstawówki.
Geografi? mieli?my z panem od plastyki, który kaza? nam przepisywa? ksi??k? big_smile
Histori? najpierw z matematyczk?, a potem panem od muzyki.
Czasem si? dziwi?, ?e w ogóle napisa?am testy gimnazjalne po takiej edukacji wink


Normalnie zacz??am wirtualny ekshibicjonizm big_smile
Mam bloga tongue Kto nie wierzy, niech sprawdzi big_smile

Offline

 

#25 2005-09-21 16:04:45

Aga85
Użytkownik

Re: "Tysi?c akrów" z Colinem 21.09. w TVN7

No to rzeczywi?cie ciekaw? edukcj? mia?a? big_smile big_smile big_smile
Ja mia?am w podstawówce histori? z nauczycielem, który mia? naprawd? obszern? wiedz? ze swojego przedmiotu, ale niestety nie umia? nam jej przekazac :cry: Kaza? nam tylko czytac na lekcji jakis temat, a sam wychodzi? na papierosa :twisted: Nic dziwnego, ?e po podstawówce nikt nic z historii nie umia?, no ale szo?a ?rednia to ju? na szcz??cie odr?bny rozdzia? big_smile big_smile big_smile
A zmieniaj?c temat... Jak tam Dorotko? Uda?o Ci sie ?ci?gn?c now? wersj? "Dumy i uprzedzenia"?

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB