Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#626 2006-04-24 22:02:07

Trzykrotka
Użytkownik

Re: Matthew Macfadyen

O ?obuz! Tak mi znajomo wygl?da?.
Bia?e szlafroczki na Park Lane, nonono...
Jak ju? dop?ynie do S?owacji, b?dzie móg? si? pluska? w gor?cych ?ród?ach.
"S?owacja - ma?y wielki kraj" big_smile

Offline

 

#627 2006-04-25 08:41:59

monika_29_09
Użytkownik

Re: Matthew Macfadyen

Nightwatching - informacje si? potwierdzaj?:

http://www.cineuropa.org/newsdetail.asp … ntID=63991

Doczyta?am, ?e w filmie b?dzie przedstawiony ten fragment ?ycia Rembrandta, gdy traci ?on? i trójk? dzieci. Rola trudna, wi?c nasze wypieki, bigoso-pierogi i u?miechy powinny by? mile widziane wink

by? mo?e by? ju? ten link na forum, ale wklejam w jednym po?cie. Tu jeszcze jest mowa o innym kandydacie do g?ównej roli, ale jak rozumiem, to ju? nieaktualne:
http://www.stopklatka.pl/wydarzenia/wyd … p?wi=30912

m.


czy istnieje pi?kniejszy u?miech? smile
http://foto.onet.pl/upload/43/98/_592621_n.jpg

Offline

 

#628 2006-04-25 11:55:39

Gitka
Użytkownik

Re: Matthew Macfadyen

Matthew MacFadyen ("Duma i uprzedzenie") wcieli si? w posta? Rembrandta van Rijna w nowym filmie Petera Greenawaya "Stra? Nocna". Prace na planie rozpoczn? si? ju? w czerwcu we Wroc?awiu. Bud?et produkcji wynosi 5,1 miliona Euro. Oko?o 25% tej kwoty pochodzi? b?dzie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. W po?owie kwietnia dyrektor Instytutu podj??a decyzj? o dofinansowaniu produkcji w wysoko?ci 4 680 000 z?otych.

- Greenaway jest ?wiatowej s?awy re?yserem, a scenariusz filmu o Rembrandcie, który przedstawi?, jest bardzo ciekawy i zyska? wysok? ocen? ekspertów -mówi Odorowicz, dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. - Udzia? w tej produkcji to znakomita promocja polskiej kinematografii.
wi?cej
http://www.filmweb.pl/Matthew,MacFadyen … s,id=28319

Offline

 

#629 2006-04-25 12:19:11

Trzykrotka
Użytkownik

Re: Matthew Macfadyen

No, to pierwsze niech si? szukuj? Wroc?awianki. Dziewczyny, pierogi i bigos, pamni?tajcie!
A na serio - strasznie jestem tego filmu ciekawa. Re?yser to klasa sama w sobie i temat ?wietny.

Offline

 

#631 2006-04-25 13:03:19

Trzykrotka
Użytkownik

Re: Matthew Macfadyen

Jeszcze a propos Zoe i Toma w Spooks (bo znowu ogl?da?am wczoraj odcinek - rozstanie z Ellie i mi ckliwie na duszy): by? taki odcinek w którym Zoe wys?ano do szko?y, jako nauczycielk? - kazano jej poderwa? innego (podejrzanego) nauczyciela. Tom j? poinstruowa?, ?eby nast?pnego dnia ubra?a si? do pracy w co? obcis?ego i seksownego. Wzburzona Zoe zapyta?a: to znaczy w któr? bluzk??? a Danny i Tom, z kamiennymi twarzami, jednocze?nie: w niebiesk?.
Tak to jest z oboj?tnymi kolegami z pracy. wink

Offline

 

#632 2006-04-25 13:06:26

monika_29_09
Użytkownik

Re: Matthew Macfadyen

Jeszcze a propos Zoe i Toma w Spooks (bo znowu ogl?da?am wczoraj odcinek - rozstanie z Ellie i mi ckliwie na duszy): by? taki odcinek w którym Zoe wys?ano do szko?y, jako nauczycielk? - kazano jej poderwa? innego (podejrzanego) nauczyciela. Tom j? poinstruowa?, ?eby nast?pnego dnia ubra?a si? do pracy w co? obcis?ego i seksownego. Wzburzona Zoe zapyta?a: to znaczy w któr? bluzk??? a Danny i Tom, z kamiennymi twarzami, jednocze?nie: w niebiesk?.
Tak to jest z oboj?tnymi kolegami z pracy. wink

widzia?am ten odcinek smile Faktycznie, wykazali si? niez?? znajomo?ci? garderoby Zoe i tego, w czym jej seksownie wink A do tego ?atwo??, z jak? Tom stwierdzi?, ?e Zoe podoba si? temu nauczycielowi - ot, m?ska spostrzegawczo??.

m.


czy istnieje pi?kniejszy u?miech? smile
http://foto.onet.pl/upload/43/98/_592621_n.jpg

Offline

 

#633 2006-04-25 14:52:42

Trzykrotka
Użytkownik

Re: Matthew Macfadyen

?ci?gn??am sobie scenk? z Zoe (ale ?adna!!) - ona wyra?nie jest z którego? z tych odcinków, których jeszcze u nas nie by?o. Nic dziwnego, ?e ona go ok?ada pi??ciami, a on taki brudny i zmarnowany...

Offline

 

#634 2006-04-25 15:02:18

monika_29_09
Użytkownik

Re: Matthew Macfadyen

?ci?gn??am sobie scenk? z Zoe (ale ?adna!!) - ona wyra?nie jest z którego? z tych odcinków, których jeszcze u nas nie by?o. Nic dziwnego, ?e ona go ok?ada pi??ciami, a on taki brudny i zmarnowany...

wydaje mi sie, ?e to b?dzie w nast?pnym odcinku lub w kolejnym. Potem ju? MM nie wyst?puje w Spooksach.
Z opisu kolejnego odcinka wynika, ?e Tom b?dzie udawa? bezdomnego. Jego wygl?d i zapach (Zoe mówi, ?e "niezbyt ?adnie pachnie" - najogl?dniej mówi?c) - pasowa?by do tego.

pozdr.
monika


czy istnieje pi?kniejszy u?miech? smile
http://foto.onet.pl/upload/43/98/_592621_n.jpg

Offline

 

#635 2006-04-25 15:10:07

monika_29_09
Użytkownik

Re: Matthew Macfadyen

do ?ci?gni?cia scena z filmu "Czasy, w których przysz?o nam ?y?".
Roboczy tytu?: "Niegrzeczny u?miech"wink

http://www.megaupload.com/?d=REMWHTT5

m.


czy istnieje pi?kniejszy u?miech? smile
http://foto.onet.pl/upload/43/98/_592621_n.jpg

Offline

 

#636 2006-04-25 21:37:02

Trzykrotka
Użytkownik

Re: Matthew Macfadyen

A mnie si? nie chc? odtwarza? ani Warriors ani Wichrowe wzgórza. Uch, jak ja nie lubi? oporu materii!

Offline

 

#637 2006-04-26 08:24:00

monika_29_09
Użytkownik

Re: Matthew Macfadyen

A mnie si? nie chc? odtwarza? ani Warriors ani Wichrowe wzgórza. Uch, jak ja nie lubi? oporu materii!

Trzykrotko,
a mo?e spróbuj tak, jak u mnie zadzia?a?o. Mia?am jedynie obraz pierwszego klipu (nieruchomy), a pod tym ekranem przesuwa? si? suwak odtwarzania. Wtedy przy pomocy myszki przesun??am ten suwak "w?asnor?cznie" o kilka milimetrów i wtedy zadzia?a?o bez zarzutu. Za ka?dym razem musz? powtarza? t? akcj?, inaczej nie chce si? odtwarza? prawid?owo.

m.


czy istnieje pi?kniejszy u?miech? smile
http://foto.onet.pl/upload/43/98/_592621_n.jpg

Offline

 

#638 2006-04-26 08:51:41

monika_29_09
Użytkownik

Re: Matthew Macfadyen

filmik nt kr?cenia "Middletown" - MM jest tu malutko, pod koniec bodaj?e 2 sekundy z jego udzia?em:

http://www.niftc.co.uk/page.asp?id=168

m.


czy istnieje pi?kniejszy u?miech? smile
http://foto.onet.pl/upload/43/98/_592621_n.jpg

Offline

 

#639 2006-04-26 09:02:10

monika_29_09
Użytkownik

Re: Matthew Macfadyen

jeszcze o "Nightwatching", zwró?cie uwag? na ko?cówk? tekstu:

"Pracownia Rembrandta. Ogromna czarna przestrze?. Na pierwszym planie wielkie ma??e?skie ?o?e z bardzo wysoko umocowanym baldachimem. Kotary ?ó?ka s? zaci?gni?te. W tle - cho? tak naprawd? tego nie widzimy - stoi na wielkich sztalugach uko?czony obraz "Stra? nocna". Ogromne ?o?e wygl?da przy nim jak karze?. Rembrandtowi ?ni si? jaki? koszmar. Malarz budzi si? z krzykiem, my?l?c, ?e o?lep?".

Tak zaczyna si? scenariusz. Re?yser koncentruje si? na tym okresie ?ycia malarza, gdy pracowa? nad "Stra?? nocn?", ale w retrospekcjach cofa si? o kilkana?cie lat.

Pokazuje intrygi, które towarzyszy?y powstawaniu obrazu, sugeruj?c, ?e kryje si? w nim zakodowana informacja o morderstwie, a malarz nara?a si? na gniew establishmentu, ujawniaj?c knowania polityczne ludzi na ?wieczniku. Jest te? w filmie opowie?? o prywatnym ?yciu Rembrandta - jego relacjach z ?on? Saski? i dwiema s?u??cymi, du?o tu naturalistycznie pokazywanego seksu i rubasznych dialogów. W filmie powracaj? wi?c znane motywy twórczo?ci Greenawaya - fascynacja cielesno?ci?, seksualno?ci?, ?mierci?".

-----
ciekawi mnie, jak MM zagra te sceny wink

m.


czy istnieje pi?kniejszy u?miech? smile
http://foto.onet.pl/upload/43/98/_592621_n.jpg

Offline

 

#640 2006-04-26 09:05:53

milosz
Użytkownik

Re: Matthew Macfadyen

jeszcze o "Nightwatching", zwró?cie uwag? na ko?cówk? tekstu:

"opowie?? o prywatnym ?yciu Rembrandta - jego relacjach z ?on? Saski? i dwiema s?u??cymi, du?o tu naturalistycznie pokazywanego seksu i rubasznych dialogów. W filmie powracaj? wi?c znane motywy twórczo?ci Greenawaya - fascynacja cielesno?ci?, seksualno?ci?, ?mierci?".

-----
ciekawi mnie, jak MM zagra te sceny wink

m.

:oops: :oops: :oops: :oops: zarumieni sie jak panna wink


[img]http://img113.imageshack.us/img113/9518/windelwinnie21df3bg.gif[/img]

Offline

 

#641 2006-04-26 11:03:18

Diana
Użytkownik

Re: Matthew Macfadyen

Ciekawi mnie, co w?a?ciwie po polsku oznacza "Spooks"? Sk?d si? wzi??a ta nazwa? Nie ogl?da?am tego serialu, niestety, z powodu pó?nej pory, wi?c w tej materii si? nie rozeznaj?. :oops:


Czym jest ?ycie- snem jedynie...
GG: 9031506

Offline

 

#642 2006-04-26 11:08:19

Caitriona
Użytkownik

Re: Matthew Macfadyen

Spook to szpieg, agent.


The person, be it gentlemen or lady, who has not pleasure in a good novel, must be intolerably stupid - Northanger Abbey

Offline

 

#643 2006-04-26 11:25:45

Trzykrotka
Użytkownik

Re: Matthew Macfadyen

Dzi?ki za rad?, Moniczko, spróbuj? od nowa

Offline

 

#644 2006-04-26 11:34:43

Diana
Użytkownik

Re: Matthew Macfadyen

Spook to szpieg, agent.

To wszystko jasne, dzi?ki!


Czym jest ?ycie- snem jedynie...
GG: 9031506

Offline

 

#645 2006-04-26 23:38:55

Trzykrotka
Użytkownik

Re: Matthew Macfadyen

Obejrza?am przed chwil? jeszcze raz ten odcinek Spooks z fa?szywym alarmem. Emocje takie same jak za pierwszym razem. I wiecie kto gra? stra?aczk?, któr? Tom wysy?a na pewn? ?mier?? Fanny Thornton! Bardzo dobrze zagra?a!

Offline

 

#646 2006-04-27 01:03:32

GosiaJ
Użytkownik

Re: Matthew Macfadyen

Obejrza?am przed chwil? jeszcze raz ten odcinek Spooks z fa?szywym alarmem. Emocje takie same jak za pierwszym razem. I wiecie kto gra? stra?aczk?, któr? Tom wysy?a na pewn? ?mier?? Fanny Thornton! Bardzo dobrze zagra?a!

O, musz? na to zerkn??. A odcinek rzeczywi?cie jest pora?aj?cy, pami?tam, jak kilka razy ogl?da?am sam? ko?cówk?... Ja si? nie dziwi?, ?e Tom ju? nie mo?e, przecie? oni ich doprowadzaj? na skraj wytrzyma?o?ci. Po ka?dym odcinku coraz bardziej mi go szkoda i mi smutniej...


Thorntonmania... nieustaj?ce apogeum uzale?nienia.

Offline

 

#647 2006-04-27 08:08:53

Trzykrotka
Użytkownik

Re: Matthew Macfadyen

Offline

 

#648 2006-04-27 08:34:00

monika_29_09
Użytkownik

Re: Matthew Macfadyen

Obejrza?am przed chwil? jeszcze raz ten odcinek Spooks z fa?szywym alarmem. Emocje takie same jak za pierwszym razem. I wiecie kto gra? stra?aczk?, któr? Tom wysy?a na pewn? ?mier?? Fanny Thornton! Bardzo dobrze zagra?a!

niestety nie znam tego odcinka.

Trzykrotko,
ruszy? film, który wcze?niej nie chcia? ruszy? wink?

pozdr.
monika


czy istnieje pi?kniejszy u?miech? smile
http://foto.onet.pl/upload/43/98/_592621_n.jpg

Offline

 

#649 2006-04-27 08:47:34

monika_29_09
Użytkownik

Re: Matthew Macfadyen

troch? MM z rana nie zaszkodzi wink

http://img81.imageshack.us/img81/7807/matti119jd2md.jpg

wyj?tkowo lubi?, gdy Darcy patrzy w tej scenie na Lizzy, wydaje mi si?, ?e wtedy (drugi raz po wizycie w Pemberley) zobaczy? cie? nadziei (lf, however, your feelings have changed...):

http://img85.imageshack.us/img85/4898/darcydesire250copy3yl.jpg

http://img159.imageshack.us/img159/9913/de0e3rc.jpgmi?ego dnia smile

m.


czy istnieje pi?kniejszy u?miech? smile
http://foto.onet.pl/upload/43/98/_592621_n.jpg

Offline

 

#650 2006-04-27 09:00:23

monika_29_09
Użytkownik

Re: Matthew Macfadyen

kolejna ksi??ka czytana przez MM, tym razem Coma:

http://www.penguin.co.uk/nf/Book/BookDi … 3,00.html#

na stronie jest fragment, ale u mnie si? nie odtwarza. Mo?e przynajmniej u Was zadzia?a.

m.


czy istnieje pi?kniejszy u?miech? smile
http://foto.onet.pl/upload/43/98/_592621_n.jpg

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB