Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#76 2006-08-09 08:26:53

pak4
Użytkownik

Re: "Emma" - dwie ekranizacje

U?yj? s?owa, któe "salonie" nie powinno pa??, ale trudno: otó? dobrym aktorem jest ten, który b?d?c kurduplem potrafi zagra? wysokiego.

Na dniach widzia?em film z Kate Beckinsale i przeczyta?em "Emm?". I nie by?a to mo?e 100 procentowa zgodno?? charakterów, ale jednak Emma bardzo bliska orygina?owi. Powiedzia?bym, ?e jak dla mnie, to te orzechowe oczy ona zagra?a smile


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#77 2006-08-09 13:55:48

elbereth
Użytkownik

Re: "Emma" - dwie ekranizacje

Ja w?a?nie dzi?ki pewnej dobrej duszy obejrza?am wersj? z blondynk?. Przyjemnie si? ogl?da?o, nie powiem, ale jednak "Emma" z Kate Beckinsale bardziej mi odpowiada. No bo skoro "m??czy?ni wol? blondynki", to my, brunetki, musimy si? jako? broni? wink lol

Inna sprawa, ?e jak napisa?a Elizabeth, ?adna z pa? nie by?a idealnie dobrana do tej roli. A przynajmniej ?adna nie pasowa?a do moich wyobra?e? o Emmie.

Je?li natomiast chodzi o reszt? postaci, to pan Knigtley w wersji z Gwyneth jest troch? za m?ody, za to Frank ma okropn? fryzur? (je?li w Londynie tak strzyg? to ja pi?knie dzi?kuj? :twisted: ).

Natomiast w filmie z Kate wg mnie za bardzo skrócono w?tek pana Eltona - nie wida? wyra?nie zauroczenia Harriet; lepiej natomiast pokazano w?tek Franka. No i pan Woodhouse jest tu rewelacyjny. smile


?ona: Dlaczego zostawi?e? mnie sam?? Wida? kochasz swojego przyjaciela bardziej ode mnie...
M??: Ale? sk?d! Gdyby?cie oboje ton?li w rzece, ratowa?bym Ciebie!
?ona: Naprawd??
M??: Oczywi?cie! Jeste? dwa razy l?ejsza! big_smile

Offline

 

#78 2006-08-17 17:01:08

Gandzia
Użytkownik

Re: "Emma" - dwie ekranizacje

Ja jednak wol? wersj? z G.P., bo podobaja mi si? te "rozmowy" mi?dzy Emm? a Knightley'em. Kate zagra?a jako? tak sztywno no po prostu nie podoba?o mi si?. Nie uwazam ?eby Knightley w tej wersji z G.P. by? za m?ody. Idealnie dobrali go z Gwyneth za to zgodz? si?, ?e Frank by? po prostu paskudny! Te w?osy o matko jak mo?na cos takiego zrobi? komu? na g?owie?


Richard Armitage chodz?cy idea?.

gg 8006519

Offline

 

#79 2006-08-17 21:10:47

AineNiRigani
Użytkownik

Re: "Emma" - dwie ekranizacje

Nie uwazam ?eby Knightley w tej wersji z G.P. by? za m?ody. Idealnie dobrali go z Gwyneth

Hmm. Temu Knightleyowi ci?zko by by?o trzyma? j? w niemowl?ctwie na r?kach big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#80 2006-08-17 21:25:30

lady_kasiek
Użytkownik

Re: "Emma" - dwie ekranizacje

A mi podobaj? si? obie wersje Knighlteyowie dwaj te? s? w poorz?dku.
Ten z wersji z Kate jest taki........
a Ten z GP jest uroczy


GRITAR?? QUE ARDAN LAS BANDERAS POR LA FRATERNIDAD
QUE CAIGA EL PATRIOTISMO Y LA HOSTILIDAD RACIAL
CULTURA POPULAR...
Gran Derby dla Realu :!: :!:

Offline

 

#81 2006-08-17 21:38:05

AineNiRigani
Użytkownik

Re: "Emma" - dwie ekranizacje

Mnie te? sie podobaj? obie wersje i nie potrafi? okre?li? która bardziej.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#82 2006-08-17 22:38:36

megg
Użytkownik

Re: "Emma" - dwie ekranizacje

I mnie te? obie, mnie te?!! Cho? wydaje mi si?, ?e wersja z GP jest bardziej komediowa, l?ejsza...takie moje odczucie.. wink

Offline

 

#83 2006-08-18 07:08:30

pak4
Użytkownik

Re: "Emma" - dwie ekranizacje

Knightley pozna? Emm?, gdy ta mia?a 13 lat. On mia? dwadzie?cia par?. Z tym trzymaniem Emmy-niemowl?cia, to jakie? przejaskrawienie i chyba pochodz?ce wy??cznie ze scenariusza, bo z ksi?zki nic takiego nie pami?tam.


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#84 2006-08-18 10:16:22

lady_kasiek
Użytkownik

Re: "Emma" - dwie ekranizacje

Czy?bym a? tak nasiakn??a filmem?
Musz? ksi??k? przeczyta? jeszcze raz i od?wie?y? sobie jak to by?o z tym trzymaniem na r?kach


GRITAR?? QUE ARDAN LAS BANDERAS POR LA FRATERNIDAD
QUE CAIGA EL PATRIOTISMO Y LA HOSTILIDAD RACIAL
CULTURA POPULAR...
Gran Derby dla Realu :!: :!:

Offline

 

#85 2006-08-18 10:35:17

Dione
Użytkownik

Re: "Emma" - dwie ekranizacje

Knightley pozna? Emm?, gdy ta mia?a 13 lat. On mia? dwadzie?cia par?. Z tym trzymaniem Emmy-niemowl?cia, to jakie? przejaskrawienie i chyba pochodz?ce wy??cznie ze scenariusza, bo z ksi?zki nic takiego nie pami?tam.

Albo co? mi si? pomiesza?o albo...
Zawsze wydawa?o mi si?, ?e Knithley od zawsze by? s?siadem Emmy. Kiedy ona si? urodzi?a mia? chyba oko?o 16 lat i rzeczywi?cie trzyma? j? w tedy na r?kach. A gdy mia?a 13 to napisa?a list? ksi??ek, które planowa?a przeczyta? i która lista tak spdoba?a si? Knithley'owi.


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#86 2006-08-18 12:10:20

pak4
Użytkownik

Re: "Emma" - dwie ekranizacje

Macie racj?, ?e byli s?siadami. Ale spokrewnili si? dopiero przy okazji ?lubu starszej siostry Emmy, z tego co rozumia?em, to Emma mia?a wtedy 13 lat; i od tego rozpoczyna si? ich bliska znajomo??.


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#87 2006-08-18 12:20:53

Dione
Użytkownik

Re: "Emma" - dwie ekranizacje

A skoro byli s?siadami, to z pewno?ci? znali si? przed ?lubem jej siostry. Wi?c czemu nie mia?by jej nosi? w dzieci?stwie na r?kach?


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#88 2006-08-18 12:35:48

AineNiRigani
Użytkownik

Re: "Emma" - dwie ekranizacje

Nie mam ksi??ki przed sob?, ale zwró?cie uwag? jak blisko ?yli wtedy ludzie. Cz?sto si? odwiedzano, wizyty u kogo? nawet lekko znajomego - by?y na porz?dku dziennym. Dlaczego wi?c pan Knightley nie móg? odwiedza? swojego s?siada?


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#89 2006-08-18 12:40:29

Dione
Użytkownik

Re: "Emma" - dwie ekranizacje

Te? nie mam ksi??ki, ale cho? pami?? bywa zdradliwa, wydaje mi si?, ?e co? takiego by?o tam powiedziane.


Mój ch?opak si? w?a?nie o?eni?....

Offline

 

#90 2006-08-18 13:05:18

pak4
Użytkownik

Re: "Emma" - dwie ekranizacje

Szukam, szukam i nie mog? znale?? sad Ani za, ani przeciw. O "trzynastu latach" Emmy co prawda znalaz?em, ale w sensie pokochania jej przez Knigthleya, a to nie wyklucza, ?e i wcze?niej j? bra? na r?ce smile


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#91 2006-08-18 13:34:35

elbereth
Użytkownik

Re: "Emma" - dwie ekranizacje

O trzymaniu na r?kach w niemowl?ctwie w ksi??ce na pewno nie by?o (niedawno czyta?am), co jednak nie wyklucza, ?e takie co? mog?o si? zdarzy? z racji s?siedztwa bohaterów i za?y?ych stosunków mi?zdy nimi (w ko?cu by?y to jedyne rodziny w okolicy równe sobie pozycj?). A na to, ?e byli s?siadami od zawsze, wskazuje fakt, ?e maj?tek Knightley'ów by? przecie? dziedziczny, a nie np. wydzier?awiony.

Natomiast dalej b?d? si? trzyma? wersji, ?e p. Knigtley wygl?da? w ekranizacji z GP za m?odo. Mi?dzy aktorami odtwarzaj?cymi g?ówne role jest chyba jakie? 10 lat ró?nicy, ale w filmie ta ró?nica wydawa?a si? jeszcze mniejsza - a w ksi??ce by?o wyra?nie powiedziane, ?e Knigtley by? od Emmy starszy 16-17 lat.


?ona: Dlaczego zostawi?e? mnie sam?? Wida? kochasz swojego przyjaciela bardziej ode mnie...
M??: Ale? sk?d! Gdyby?cie oboje ton?li w rzece, ratowa?bym Ciebie!
?ona: Naprawd??
M??: Oczywi?cie! Jeste? dwa razy l?ejsza! big_smile

Offline

 

#92 2006-08-18 18:01:25

fringilla
Użytkownik

Re: "Emma" - dwie ekranizacje

Chyba macie racj?. Nigdy mi to nie przeszkadza?o, ale po tej dyskusji a? sprawdzi?am, ?e Gweneth Paltrow to rocznik 72, a Jeremy Northam 61...


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#93 2006-10-12 14:53:26

pak4
Użytkownik

Re: "Emma" - dwie ekranizacje

A ja ostatnio ogl?da?em film z GP, który widzia?em ju? dawno i w kiepskich warunkach. W ka?dym razie, mimo paru bardzo ciekawych pomys?ów re?ysera, nawet niez?ej gry GP i lepszych ni? w filmie z BK zdj??, to bardzo du?o mi brakowa?o. Przede wszystkim zabrak?o mi relacji mi?dzy Emm? a Jane Fairfax. Film z BK te? nie jest idealny, ale po?wi?ca temu w?tkowi wi?cej miejsca. W filmie z GP Jane wyst?puje rzadko i nie bardzo wiadomo dlaczego unika spotkania z Emm? po pami?tnym pikniku -- wydaje si?, ?e jest obra?ona za pann? Bates, a nie zazdrosna (wiem, wiem, uproszczenie) o Franka.

A poza tym w tym filmie: Kinghtly za m?ody (pó? biedy) i pan Woodhouse nazbyt sprawny i tryskaj?cy energi? (a to ju? du?a bieda...).


Oddaj wierzbie
Ca?? nienawi??, ca?e po??danie
Twego serca.

Basho (1644-1695)

Offline

 

#94 2006-12-24 13:46:01

lady_kasiek
Użytkownik

Re: "Emma" - dwie ekranizacje

ja w ramach odpoczynku ?wi?tecznego mia??m ogl?da? Dum?, ale ?e mi wci??o ogl?dn??am Emme GP takie s?odziutkie filmidlo chwilami mam wra?enie ?e zaraz amorki nad glowami bed? im lata?. Ale Knghtly jest uroczy a pani Elton tak wkurzaj?ca, ?e jakbym mia?a tak? s?siadk? to by mnie chyba sycylijski piorun trafi?


GRITAR?? QUE ARDAN LAS BANDERAS POR LA FRATERNIDAD
QUE CAIGA EL PATRIOTISMO Y LA HOSTILIDAD RACIAL
CULTURA POPULAR...
Gran Derby dla Realu :!: :!:

Offline

 

#95 2007-01-01 04:37:34

AineNiRigani
Użytkownik

Re: "Emma" - dwie ekranizacje

Emma z Gwyneth ostatnio na Allegro sie pojawi?a (nie pamietam, ale ktos szuka?...)
Jest do wyboru - albo wersja filmowa za ok. 5 z?., albo komplet ksi?zka+film za 12 z?.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#96 2007-03-18 14:55:58

abigail
Użytkownik

Re: "Emma" - dwie ekranizacje

Mnie bardziej podoba si? wersja z Kate Beckinsale. Dla mnie jest bardziej austenowska. smile
Obie ogl?da?am w podobnym czasie i t? z Paltrow prawie w ogóle nie pami?tam, czyli w sumie filmik mo?e i by? mi?y w ogl?daniu, ale nie zapadaj?cy w pami??.

Offline

 

#97 2007-03-18 20:53:44

lizzzi
Użytkownik

Re: "Emma" - dwie ekranizacje

Nie ogl?da?am jeszcze Emmy z Paltrow. Wersja z Beckinsale bardzo mi si? podoba?a.

Offline

 

#98 2007-03-19 02:33:03

AineNiRigani
Użytkownik

Re: "Emma" - dwie ekranizacje

ja przez bardzo dlugi czas wolalam te z GP, ale teraz lubie obie. Nie mog?abym jednoznacznie stwierdzi?, któr? lubi? bardziej...


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#99 2007-04-01 19:30:46

lady_kasiek
Użytkownik

Re: "Emma" - dwie ekranizacje

ha dzi? lecia?a w TV wersja GP. Wpad?am o pokoju zbieraj?c si? na meczyklos a tam Emma.
A jako? si? z?o?y?o, ?e w sobot? pu?ci?am sobi? wersje z Kate. i jednak No niby ta z GP jest ??dniejsza s?odsza, ale to t? z Kate ceni? bardziej


GRITAR?? QUE ARDAN LAS BANDERAS POR LA FRATERNIDAD
QUE CAIGA EL PATRIOTISMO Y LA HOSTILIDAD RACIAL
CULTURA POPULAR...
Gran Derby dla Realu :!: :!:

Offline

 

#100 2007-04-02 15:09:45

mara7
Użytkownik

Re: "Emma" - dwie ekranizacje

A mi sie podoba?a bardziej wersja z Gwyneth...ale to pewne dlatego ?e przystojniejszy pan Knigtely....mmmmm...nie zapomne jego wzroku kiedy Emma wykonywa?a jaki? utwór na pianinie i zacz?? przy niej ?piewa? pan Churchill...hihihi a Knightly sie wtedy wkurzu? widac by?o tak? zazdro?? ;> Boskie!!Albo scena jak ta?czyli...Nie no facet jak dla mnie cudny...Mój Bo?e chyba sie zakocha?am tongue acha ta wiosna... wink

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB