Ogród Jane Austen

Strona poświecona Jane Austen

Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

#1 2005-08-06 18:31:04

AineNiRigani
Użytkownik

Wywiad z Colinem Firthem

Ma?o kto wie, ?e scena wywiadu Bridget Jones z Colinem Firthem zosta?a nakr?cona.
"Pewnego dnia po zako?czeniu zdj??, Renee zosta?a w stroju Bridget wczuwaj?c si? ponownie w gran? posta?, a Colin przebra? si? w swoje ciuchy i sta? si? sob?. To jest wywiad Bridget Jones z Colinem Firthem"

BJ: Witam jestem na planie filmu...eee (zagl?da do notatek) "Peacebroker" by przeprowadzi? wywiad z Colinem Firthem, obiektem westchnie? milionów pa? i gwiazdorem wspania?ej adaptacji BBC "Duma i Uprzedzenie"
C.F (krzywy u?miech): Mi?dzy innymi. To by?o 10 lat temu.
BJ: Scena w której wychodzisz z wody by?a i?cie nieziemska. Mi?o mi ci? pozna?.
C.F: Mnie te? bardzo mi?o ci? pozna? (chocia? my wiemy, ?e zaraz b?dzie tego ?a?owa? big_smilebig_smile)
BJ: Chcemy dzisiaj pozna? prawdziwego Colina Firtha, skomplikowanego m??czyzn? w mokrej koszuli.
Pami?tasz jak w "Dumie i Uprzedzeniu" musia?e? wskoczy? do jeziora?
C.F: Tak
BJ: Czy aby nakr?ci? kolejne uj?ciezdejmowa?e? mokr? koszul? i zak?ada?e? such??
C.F: Chyba tak. Tak. A w tym filmie ... (zaczyna bawi? si? palcami)
BJ: Ile uj?? musieli?cie nakr?ci?? Z nurkowaniem do jeziora.
C.F: Sceny ze mn? kr?cili?my w zbiorniku na Ealingu. Scen? w powietrzu nakr?cili z dublerem.
BJ (z oburzeniem): Wygl?da? jak pan Darcy!!
C.F (wymownie gestykuluj?c wokó? twarzy): Mia? doklejone baki
BJ: A czy przy skoku do jeziora w "To w?a?nie mi?o??" te? mia?e? dublera?
C.F: Nie tamto jezioro ma nieca?y metr g??boko?ci. Nakr?ci?em scen? siedz?c.
BJ (z triumfem): Wi?c to by?e? ty w wodzie?
C.F: No tak. Wida? mi tylko g?ow?
B.J: A aktorka te? siedzia?a? Ta mi?a W?oszka
C.F (patrz?c jak na UFO): Tak, oboje siedzieli?my
BJ: Czy nie jest du?o ni?sza od ciebie
C.F: Jest. Mo?e wi?c kl?cza?a. Nie wiem. I jest z Portugalii
BJ: (konspiracyjnie szepcz?c) Nikt by nie pozna? (wzrok Colina wyra?a mieszanin? uczu? w?ród których zdecydowanie dominuje panika).
Nie s?dzisz, ?e re?yser i scenarzysta filmu To w?a?nie mi?o?? - Richard Curtis sp?odzi? w?asny gatunek komedii wielonarracyjnej?
C.F: (z lekka zemdlony i obrzydzony) S?ucham?
BJ: Sp?odzi? ... w?asny ... gatunek
C.F: Chyba nie rozumiem pytania
BJ (wczuwaj?c si? z zachwytem przy ka?dym wymawianym wyrazie): No, czy sp?odzi?... w?asny gatunek? (wzrok triumfuj?co-wyczekuj?cy)
C.F: Film jest miejscami bardzo ?mieszny. Poza scenami z Hugh Grantem ( tutaj lekkie spalnie u?mieszkiem. Szybki rzut kamery na u?miechni?t? Jones. Colin kontynuuje bawi?c si? palcami). W filmie Peacebroker, w którym gram pracownika ONZ w Rwandzie...
BJ: Przepraszam, czy to prawda, ?e w scenariuszu do "Dumy i uprzedzenia" (mina Colina wyra?a "O matko, znowu!") mia?e? zapiski typu "wyobra? sobie, ?e pan Darcy dostaje wzwodu?" (dziwny triumf na twarzy panny Jones)
C.F: Tak, to prawda
BJ: Czy ?atwo to by?o... no wiesz, zagra??
C.F: Wzwód?
BJ: (pensjonarski chichocik)
C.F: Na szcz??cie robili uj?cia twarzy
BJ: Acha! (kolejny chichocik) Cz?sto zdarza ci si? grani takich scen?
C.F: Nie na szcz??cie tylko ten jeden raz musia?em symulowa? wzwód (wielce sugestywne spojrzenie "Chcia?bym by? gdzie? indziej big_smile)
BJ: W swoim nowym filmie nie wpadasz chyba do stawu?
C.F: Nie, akcja tego filmu rozgrywa si? w pustynnym ...
BJ: Czy mog? co? wyja?ni?? Czy do sceny w mokrej koszuli, po skoku do jeziora (Colin wzdycha zrezygnowany), spryskiwali cie stale wod??
C.F (z lekka zdenerwowany): Nie pami?tam. Chyba tak. Rzeczywi?cie tak by?o. Tak.
BJ:Dzi?kuj? Colin. Powodzenia przy kr?ceniu nowego filmu. Wywiad z panem Darcym przeprowadzi?a Bridget Jones (chichocik). Przepraszam z Colinem Firthem na planie filmu Peacemaker ...
C.F: ... broker
BJ: Peacebroker. Dzi?kuj?


BJ: Posz?o ?wietne!!! Dzi?ki. Ale nie rozmawiali?my o twoim nowym filmie
C.F (ze szcz?sciem w oczach ?e to ju? koniec i sztucznym u?miechem): Nie szkodzi.
BJ: Mi?o ci? by?o w ko?cu pozna?. Nie pogniewasz si?, jak zapytam jeszcze o scen? w mokrej koszuli?
C.F: S?ucham.
BJ: Wiesz, ?e ci by?o wida? sutki?
C.F: Cudownie by?o ci? pozna? ( i tutaj Colin da? dyla)
BJ: Pa!! (tutaj panna Jones prezentuje seri? u?miechów, chichotów "ochów" i "achów" nastolatki, która spotka?a s?ynnego gwiazdora i uderzy?o jej troch? na g?ow? ).


Ogólnie dodam, ?e przez ca?y wywiad Colin patrzy? na Bridget z przera?eniem i obrzydzeniem, czasem pomieszanym z panik?. Zw?aszcza przy pytaniu o gatunek wielonarracyjny big_smile (ja tak zawsze patrz? na szara?cze i inne pochodne jej padalce, a mój brat na dzieci). Wyj?tek stanowi moment po stwierdzeniu, ?e sceny z Hugh w "To w?a?nie mi?o??" nie s? do?? ?mieszne. Wida?, ?e pan Fith pek? i si? lekko spali? - co jest moj? ulubionym momentem w tym wywiadzie big_smile big_smile - Ale kamer? umiej?tnie przenisiono na pann? Jones. Ona jako blondynka mog?a si? ?mia? big_smilebig_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#2 2005-09-16 12:42:12

agnes_13
Użytkownik

Re: Wywiad z Colinem Firthem

Gdzie to mo?na zobaczy??? Pop?aka?am sie ze ?miechu!!! lol

Czy?by tylko na DVD??

Aga


Agnes

Offline

 

#3 2005-09-16 13:42:17

Aga85
Użytkownik

Re: Wywiad z Colinem Firthem

Tak, ten wywiad, podobnie z reszt? jak wiele innych dodatków specjalnych, jest na DVD. Jest naprawde super lol

Offline

 

#4 2005-09-16 14:27:32

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Wywiad z Colinem Firthem

Acha, na DVD. Mog? przegra?. Mam BJ I i II z dodatkami big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#5 2005-09-16 14:41:06

Aga85
Użytkownik

Re: Wywiad z Colinem Firthem

Ja te? to mam je?li chcesz ( obie cz??ci ). Mog? Ci przegrac albo razem z filmem albo tylko same dodatki wink

Offline

 

#6 2005-09-16 14:58:34

agnes_13
Użytkownik

Re: Wywiad z Colinem Firthem

Oczywi?cie ..
i teraz któr? mam wybra???? lol

Aga85 poniewa? znasz mój adres to poprosz? info dot. szczegó?ów na poczt? smile
Aga z Lublina wink


Agnes

Offline

 

#7 2005-09-22 14:42:01

agnes_13
Użytkownik

Re: Wywiad z Colinem Firthem

lol lol lol lol Po prostu p?aka?am ze ?miechu. Biedy Colin!!!


Agnes

Offline

 

#8 2005-09-22 17:19:03

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Wywiad z Colinem Firthem

lol lol lol lol


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#9 2005-09-28 14:32:04

agnes_13
Użytkownik

Re: Wywiad z Colinem Firthem

Przeczyt?am ju? setki wypowiedzi Colina firth nt. jego niech?ci do roli Pana Darcy. Wyobra?cie sobie ?e w jednym z wywiadów stwierdzi? : "All in all, I can't complain," he concludes with a wry smile. "I'm not mobbed on the streets. Which is just as well because most of my fans are very old ladies." lol lol lol lol

No to nas podsumowa?!!! lol lol lol

Inne wywiady na stronce :
http://www.geocities.com/kgjart/CFCareer_Index.html

A tak wracaj?c do jego niech?ci to wcale mu si? nie dziwi?. Dla aktora to kl?ska. U nas podobnie by?o z S.Mikulskim i J.Gajosem. Ale my?l? , ?e inne role CF s? równie fascynuj?ce. Wczoraj obejrza?am ponownie "Angielskiego Pacjenta" . Film kupiony tylko dla jego roli. i obejrza?am tylko klatki z CF :oops: Tak na marginesie to RFiennes jest "przera?aj?co zimn? ryb?". wink

W jednym z wywiadów CF pyta? co jest takiego seksownego i poci?gaj?cego dla kobiet w s?awetnym skoku do wody w P&P.
I tak sobie pomy?la?am, ?e poza czysto fizycznym pi?knem CF jako m??czyzny tj. wysoka i szczup?a figura, ach!! te bary , do?eczek w brodzie i policzkach :oops: :oops: :oops: etc etc etc etc
to stworzy? w roli Pana Darcy kreacj? m?zczyzny o którym ka?da z nas marzy.
M?skiego, "twardego" , mo?e nawet nieco ch?odnego i osch?ego na zewn?trz. A w ?rodku istny wulkan, nami?tny, czu?y, "kind", my?l? ?e wrecz czasami nie?mia?y ( przypomnijecie sobie ten rozdzial gdzie t?umaczy si? Lizzy i P?k. Fitzwilliamowi dlaczego nie ta?czy? podczas pierwszego spotkania z Lizzzy). 8O
A naj?mieszniejsze jest to ?e sam CF w ocenie postaci Pana Darcy stwierdzi? ?e by? on brdzo nami?tnym cz?owiekiem. I tak go zagra?.
I co si? teraz dziwi ?e my staruszki tak szalejemy??? wink


Agnes

Offline

 

#10 2005-09-28 15:25:58

fringilla
Użytkownik

Re: Wywiad z Colinem Firthem

Zgadzam si? ze wszystkim oprócz tego co dotyczy Rappha Fiennesa. Uwielbiam go w Angileskim Pacjencie! Jak stoi na schodach hotelu, albo ich rozmowa w wannie, albo ta scena mi?osna w czasie bozonarodzeniowego przyj?cia, mmmm.... Uwielbiam, w ?adnym razie zimny, absolutnie nie! wink


Pozdr. Agata
gg 5739618

Offline

 

#11 2005-09-28 16:48:09

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Wywiad z Colinem Firthem

most of my fans are very old ladies." lol lol lol lol
No to nas podsumowa?!!! lol lol lol
I co si? teraz dziwi ?e my staruszki tak szalejemy??? wink

Ech, z tego wynika, ?e chyba czas zastanowi? si? nad swom leciwym wiekiem i pomy?le? o emeryturze big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#12 2006-02-03 22:59:32

Caitriona
Użytkownik

Re: Wywiad z Colinem Firthem

Sorki, ?e odrzebuj? stary temat, ale ja mam DVD "Dziennika..." i tam nie ma takiego wywiadu. A chcia?bym go zobaczy?...


The person, be it gentlemen or lady, who has not pleasure in a good novel, must be intolerably stupid - Northanger Abbey

Offline

 

#13 2006-02-03 23:04:11

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Wywiad z Colinem Firthem

Hmm. Sa 2 wersje DVD - z dodatkami i bez.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#14 2006-02-03 23:09:25

Caitriona
Użytkownik

Re: Wywiad z Colinem Firthem

Hmm. Sa 2 wersje DVD - z dodatkami i bez.

Ale moje wydanie posiada dodatki 8) np. 2 teledyski, sceny usuni?te, artyku?y prasowe. smile


The person, be it gentlemen or lady, who has not pleasure in a good novel, must be intolerably stupid - Northanger Abbey

Offline

 

#15 2006-02-03 23:20:03

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Wywiad z Colinem Firthem

Wejd? do bonusów, a nast?pnie wybierz sobie Marka Darcyego i tak druga pozycja to jest TEN wywiad.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#16 2006-02-03 23:24:35

Caitriona
Użytkownik

Re: Wywiad z Colinem Firthem

Wejd? do bonusów, a nast?pnie wybierz sobie Marka Darcyego i tak druga pozycja to jest TEN wywiad.

Dzi?ki za pomoc Aine, ale ja mam chyba jakie? okrojone te dodatki. Nie mam mo?liwo?ci wyboru postaci... Nic trudno. Czytaj?c Twój tekst te? si? na?mia?am big_smile


The person, be it gentlemen or lady, who has not pleasure in a good novel, must be intolerably stupid - Northanger Abbey

Offline

 

#17 2006-02-03 23:28:45

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Wywiad z Colinem Firthem

No to mnie zaskoczy?a?. U mnie producentem jest Universal Pictures Poland

Na ok?adce jest opis materia?ów dodatkowych. Nie wiem jak u Ciebie, ale ja mam zaznaczony wywiad jako przedostatni podpunkt.


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#18 2006-02-03 23:32:34

Caitriona
Użytkownik

Re: Wywiad z Colinem Firthem

Ju? mówi? co jest u mnie: Komentarze re?ysera, Za kulisami, Artyku?y prasowe, Sceny niewykorzystane, Dwa teledyski.


The person, be it gentlemen or lady, who has not pleasure in a good novel, must be intolerably stupid - Northanger Abbey

Offline

 

#19 2006-02-03 23:39:11

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Wywiad z Colinem Firthem

Przysz?o mi jeszcze do g?owy, ?e mo?e my mówimy o II czesci, a Ty o I?

Jesli jednak obie my?limy o Pogoni za rozumem to oto mój spis materia?ów:
- wypad do Austrii - jak krecono sceny na stoku
- sceny usuni?te z komentarzem re?ysera
- przewodnik po tajlandii - jak krecono sceny w tropikach
- bojka miedzy Danielem a Markiem
- quiz interaktywny - jaki jest twoj ideal faceta
- mark i Bridget na zawsze? Colin Firth i Renee Zellweger analizuj? zwi?zek Marka i Brisget
- wywiad Bridget Jones z Colinem Firthem
- efekty specjalne - opustosza?y Londyn


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#20 2006-02-03 23:46:03

Caitriona
Użytkownik

Re: Wywiad z Colinem Firthem

Przysz?o mi jeszcze do g?owy, ?e mo?e my mówimy o II czesci, a Ty o I?

Matko!!! Ale ja ograniczona jestem :oops: :oops: Pewnie, ze my?l? o pierwszej cz??ci. O matko...


The person, be it gentlemen or lady, who has not pleasure in a good novel, must be intolerably stupid - Northanger Abbey

Offline

 

#21 2006-02-03 23:48:38

AineNiRigani
Użytkownik

Re: Wywiad z Colinem Firthem

Tak my?la?am jak napisa?a? o dwóch teledyskach big_smile


Nawet kojot na kamieniu mo?e dosta? wilka...
http://swiataine.blogspot.com/

Offline

 

#22 2006-02-03 23:51:16

Caitriona
Użytkownik

Re: Wywiad z Colinem Firthem

To teraz wszystko jasne big_smile big_smile


The person, be it gentlemen or lady, who has not pleasure in a good novel, must be intolerably stupid - Northanger Abbey

Offline

 

#23 2006-02-04 01:22:29

Kaziuta
Użytkownik

Re: Wywiad z Colinem Firthem

A propos wywiadów, to w lutowym numerze PANI jest prawdziwy wywiad z Colinem. Bardzo lubi? Colina, a po przeczytaniu tego wywiadu jeszcze bardziej.

Offline

 

#24 2006-02-04 15:19:53

Caitriona
Użytkownik

Re: Wywiad z Colinem Firthem

A propos wywiadów, to w lutowym numerze PANI jest prawdziwy wywiad z Colinem. Bardzo lubi? Colina, a po przeczytaniu tego wywiadu jeszcze bardziej.

Lutowy numer PANI powiadasz? Trzeba b?dzie si? zainteresowa? big_smile


The person, be it gentlemen or lady, who has not pleasure in a good novel, must be intolerably stupid - Northanger Abbey

Offline

 

#25 2006-02-08 20:15:27

zandam
Użytkownik

Re: Wywiad z Colinem Firthem

Mam nadziej?,?e jeszcze jest do zdobycia :? Lubi? Colinka i ogl?da?am prawie wszystkie filmy wydane w Polsce i nie tylko,w których gra? jakie? role. Eh wzdycha?am przy "Dziewczyna z per??" , "Duma i uprzedzenie" oraz "Bridget Jones" ,a ?mia?am si? np. przy "B?d?my powa?ni na serio" i " Czego pragn? dziewczyny"(scena z lustrem;-)
Aha i moje gratulacje dla AineNiRigani ,która ?wietnie opisa?a wyrazy twarzy Colina lol

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB