Jane Austen

Ogród Jane Austen

Biografia - Rodzeństwo Jane

Jane miała tylko jedną siostrę Cassandrę, ale za to aż 6 braci - Jamesa, George'a, Edwarda, Henry'ego, Franka i Charlesa.James Austen

James (1765-1819) był bardzo rozmiłowany w nauce. Wyjechał studiować do Oxfordu w 1779 r., w wieku 14 lat. W 1787 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Miał ambicje dziennikarskie, poetyckie. W latach 1789-1790 wydawał wspólnie z bratem Henry'm magazyn uniwersytecki "Włóczykij". Po przejściu ojca na rentę przejął po nim obowiązki w parafii w Steventon. Jane nie darzyła szczególną sympatią jego drugiej żony - Mary Lloyd. Córka James'a Anna (1793-1872) była pierwszą bratanicą Jane. Niektóre części "Juvenilii" dedykowane są właśnie Annie. W młodości próbowała pisać powieść pod bacznym okiem ciotki Jane. Jednak po jej śmierci wszystkie notatki zniszczyła.

Drugi z braci, George (1766-1838), od urodzenia był upośledzony, prawdopodobnie też głuchy i niemy. Nie mieszkał w domu i rzadko o nim wspominano.

Edward (1767-1852) był bardzo poważny i solidny. We wczesnych latach osiemdziesiątych został zaadoptowany przez kuzynostwo państwa Austen - Thomas'a i Catherine Knight. Lata 1786-1788 spędził na zwiedzaniu Europy, po czym odziedziczył majątek państwa Knight - Godmersham w hrabstwie Kent i zmienił nazwisko na Knight. Jego najstarsza córka Fanny (1793-1882) była obok Anny ulubioną bratanicą Jane. Niektóre fragmenty "Juvenilii" zostały dedykowane również jej. Ponieważ matka Fanny zmarła, gdy była ona bardzo młoda, ciotka Jane stała się jej bliską przyjaciółką. Po śmierci Jane Funny poślubiła baroneta. Jej syn opublikował listy Jane. Jeden z potomków Funny ożenił się z córką kuzyna księcia Filipa i królowej Elżbiety II.

Henry Austen Henry (1771-1850) był ulubionym bratem Jane. Był entuzjastycznie nastawiony do wszystkiego, co robił. W 1788 r. podjął studia w Oksfordzie. Ożenił się z Elizą de Feuillide (wcześniej już wspominaną). Po bankructwie w 1815 r. został kalwińskim pastorem. Dożył czasów, gdy powieści Jane zostały oficjalnie wydane.

Cassandra Elizabeth (1773-1845) była jedyną siostrą Jane i zarazem jej najbliższą przyjaciółką. Ponad setka listów Jane do Cassandry przetrwała do dni dzisiejszych dając nam bardziej prywatne spojrzenie na epizody z jej życia. Narzeczony Cassandry Thomas Fowle zmarł w 1797r. z powodu żółtej gorączki panującej na Karaibach. Udał się tam jako kapelan. Długie narzeczeństwo Cassandry (1794-1797) spowodowane nie najlepszą sytuacją materialną panny Austen, miało najprawdopodobniej wpływ na losy bohaterki "Perswazji". Po śmierci Thomas'a Cassandra pozostała w stanie panieńskim do końca życia. Podobnie jak Jane, często odwiedzała braci i ich rodziny, a także innych krewnych i przyjaciół. To właśnie z wizyt, których nie odbyły razem Frank Austen narodziła się korespondencja między siostrami.Charles Austen

Frank (1774-1865) oraz Charles (1779-1852) w wieku 12 lat rozpoczęli nauki w Królewskiej Akademii Morskiej w Portsmouth, walczyli w brytyjskiej flocie podczas wojen napoleońskich, obaj zostali admirałami. Nelson nazwał raz Franka wspaniałym młodym człowiekiem. Mieli oni wpływ na kreację bohaterów "Perswazji" i "Mansfield Park".

źródło - Republic Pemberley
tłumaczenie - Kasia Ładyńska
zdjęcia - Valerie Grosvenor Myer, "Niezłomne serce. Biografia Jane Austen", Warszawa 1999

kazik, 2004-07-11 16:47:13

www.JaneAusten.pl © Ogród Jane Austen, 2004-2024

Template Licence